Stwórz T-shirt z Wilfredo Leónem – wygraj mecz i kolację z championem!

Kibicuj razem z Galeco

i zawalcz o atrakcyjne nagrody!

Konkurs trwa od 30.05.2022 r. do 26.06.2022 r.

Zasady

Stwórz dowolną techniką projekt koszulki kibica, np. rysunek na kartce papieru, kolaż, projekt graficzny.

Wyślij zgłoszenie
i projekt
przez formularz na www.kibicuj.galeco.pl.

Wygraj
atrakcyjne nagrody!

Nagrody konkursowe

Nagroda główna:

Bilety na mecz Mistrzostw Świata Siatkarzy 2022 dla trójki zwycięzców i ich osób towarzyszących oraz wspólna kolacja z Wilfredo Leónem.

Nagrody dodatkowe:

120 miesięcznych pakietów
Polsat Sport Premium.

Etapy konkursu

Konkurs podzielony jest na 4 jednotygodniowe etapy.

W każdym z nich do wygrania będzie 30 pakietów Polsat Sport Premium.

Spośród wszystkich zwycięzców poszczególnych etapów zostanie wybranych trzech laureatów nagrody głównej.

Terminy poszczególnych etapów konkursu:

Etap I

30.05.22 r.-05.06.22 r. do godziny 23:59

Etap II

06.06.22 r.-12.06.22 r do godziny 23:59

Etap III

13.06.22 r.-19.06.22 r. do godziny 23:59

Etap IV

20.06.22 r.-26.06.22 r. do godziny 23:59

Zwycięzcy

Serdecznie dziękujemy wszystkim za udział w konkursie „Kibicuj z Galeco”. Otrzymaliśmy wiele kreatywnych projektów, więc wybór zwycięzców nie należał do najłatwiejszych. Zdecydowaliśmy, że Laureatami Nagrody Głównej są:

Irena Ś.
Joanna D.
Marcin K.

Gratulujemy!

Sprawdź, czy wygrałeś pakiet Polsat Sport Premium na 30 dni.

Odszukaj siebie wśród zwycięzców konkursu.

  • ETAP I

    • Remigiusz Z.
    • Emilia D.
    • Dorota M.
    • Samuel J.
    • Sławomir L.
    • Sylwia M.
    • Maja D.
    • Jakub K.
    • Elżbieta M.
    • Tomasz Z.
  • ETAP II

    • Patryk D.
    • Dorota B.
    • Oliwia M.
    • Dagny R. P.
    • Remigiusz Z.
    • Anna S.
    • Dagmara B.
    • Anna S.
    • Elżbieta M.
    • Mariusz G.
    • Sławomir L.
    • Samuel J.
    • Magdalena P.
    • Weronika T.
    • Marcin K.
    • Gabriela S.
    • Dawid W.
  • ETAP III

    • Damian B.
    • Klaudia K.
    • Grzegorz S.
    • Ewa P.
    • Katarzyna K.
    • Ola S.
    • Daniel P.
    • Agnieszka F.
    • Aleksandra C.
    • Roksana M.
    • Ewa D.
    • Patrycja U.
    • Remigiusz W.
    • Weronika B.
    • Aleksandra O.
    • Monika G.
    • Edyta M.
    • Karol P.
    • Marcin G.
    • Katarzyna S.
    • Milka
    • Ksenia T.
    • Marcin M.
    • Elżbieta Z.
    • Natalia S.
    • Marta N.
    • Ewa P.
    • Sandra N.
    • Julia K. K.
    • Aleksandra S.
  • ETAP IV

    • Irena Ś.
    • Maciej N.
    • Paweł P.
    • Robert P.
    • Aneta S.
    • Paulina W.
    • Agata W.
    • Julia J.
    • Klaudia B.
    • Anna M.
    • Magdalena S
    • Grzegorz M.
    • Katarzyna C.
    • Paulina W.
    • Olga S.
    • Kamil G.
    • Wiktoria K.
    • Edyta
    • Kinga K.
    • Karolina S.
    • Aleksandra S.
    • Małgorzata P.
    • Ewa B.
    • Joanna D.
    • Katarzyna
    • Joanna M.
    • Kinga K.
    • Magdalena S.
    • Kamil B.
    • Marta S.

FAQ

Najczęściej zadawane pytania.

Szczegóły konkursu, zasady i opis nagród znajdziesz też w regulaminie.

Masz pytanie?

  • 1. W jaki sposób mam przygotować projekt koszulki?

    Projekt koszulki może być wykonany dowolną techniką, np. rysunek na kartce papieru, projekt graficzny lub inne. Liczy się pomysł, a nie sposób wykonania.

  • 2. Jak mogę przesłać własny projekt koszulki?

    Projekt koszulki należy przesłać w pliku .jpg lub .png w formularzu zgłoszeniowym na stronie www.kibicuj.galeco.pl.

  • 3. Co należy zrobić, żeby wziąć udział w konkursie?

    Aby wziąć udział w Konkursie Galeco, należy:
    1. Stworzyć projekt koszulki kibica
    2. Wysłać projekt wraz ze zgłoszeniem przez formularz na www.kibicuj.galeco.pl

  • 4. Jakie dane trzeba podać w formularzu zgłoszeniowym?

    W formularzu zgłoszeniowym należy podać następujące dane:
    Osobowe: imię, nazwisko, adres e-mail oraz:
    – dołączyć autorski projekt koszulki,
    – wyrazić zgodę na przetwarzanie danych osobowych,
    – wyrazić zgodę na prowadzenie komunikacji w związku z Konkursem.

  • 5. Czy muszę akceptować wszystkie zgody w formularzu zgłoszeniowym na stronie?

    Tak, jest to warunek konieczny do wzięcia udziału w Konkursie Galeco.

  • 6. Jak są przyznawane nagrody?

    Konkurs trwa 4 tygodnie. Specjalnie powołana komisja wybiera co tydzień 30 najbardziej kreatywnych projektów koszulek i nagradza ich autorów nagrodami dodatkowymi. Po ogłoszeniu wszystkich zwycięzców z czterech etapów konkursu przyznane zostaną trzy nagrody główne. Zasady określono w Regulaminie znajdującym się na www.kibicuj.galeco.pl.

  • 7. Ile nagród mogę wygrać?

    W każdym z 4 etapów jedna osoba może wygrać tylko jedną nagrodę. Po ogłoszeniu wyników ze wszystkich etapów konkursu Organizator ogłosi trzech zwycięzców nagrody głównej!

  • 8. Czy w każdym etapie konkursu mogę zgłosić ten sam projekt?

    Nie, uczestnik chcąc wziąć udział w kolejnym z etapów konkursu, powinien przesłać nowy projekt koszulki.

  • 9. Ile razy można wziąć udział w Konkursie?

    Jeden Uczestnik może zgłosić się do Konkursu wielokrotnie. Jednak w każdym z etapów jedna osoba może wygrać tylko jedną nagrodę.

  • 10. Kiedy będą ogłoszone wyniki Konkursu?

    Wyniki będą ogłoszone do 10 dni roboczych po zakończeniu kolejnego etapu Konkursu.
    Etap I 17.06.2022 r.
    Etap II 24.06.2022 r.
    Etap III 01.07.2022 r.
    Etap IV 08.07.2022 r.

  • 11. Jakie nagrody można wygrać w Konkursie?

    W konkursie można wygrać 120 nagród dodatkowych – pakietów Polsat Sport Premium na 30 dni. Spośród wszystkich zwycięzców zostanie wybranych trzech Laureatów nagrody głównej, którzy wraz z osobami towarzyszącymi otrzymają bilety na mecz Mistrzostw Świata w Piłce Siatkowej Mężczyzn 2022. W drugim etapie nagrody głównej Laureaci wraz z osobami towarzyszącymi zostaną zaproszeni na wspólną kolację z Wilfredo Leónem, w warszawskiej restauracji.

  • 12. Ile nagród będzie przyznawanych w kolejnych etapach Konkursu?

    W każdym z 4 etapów Konkursu jest do wygrania 30 nagród dodatkowych, a po ostatnim etapie 3 nagrody główne.

  • 13. Jak zostanę poinformowany o ewentualnej wygranej?

    Laureaci powiadamiani będą o wygranej za pomocą bezpłatnej wiadomości elektronicznej wysłanej przez Organizatora na adres e-mail Laureata podany w formularzu zgłoszeniowym. Dodatkowo wszyscy zwycięzcy z poszczególnych etapów zostaną ogłoszeni na stronie www.kibicuj.galeco.pl.

  • 14. Gdzie znajdę Regulamin Konkursu?

    Regulamin Konkursu dostępny jest na stronie: www.kibicuj.galeco.pl.

  • 15. Kto może wziąć udział w Konkursie?

    Uczestnikiem Konkursu (zwanym dalej „Uczestnikiem”) może być wyłącznie pełnoletnia osoba fizyczna posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych, zamieszkała na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej. W Konkursie nie mogą brać udziału pracownicy i przedstawiciele Galeco Sp. z o.o., ul. Uśmiechu 1, 32-083 Balice (KRS 0000102185), Organizatora oraz pracownicy i przedstawiciele innych podmiotów biorących bezpośredni lub pośredni udział w przygotowaniu i prowadzeniu Konkursu na zlecenie lub przy współpracy z Organizatorem, a także wstępni, zstępni, małżonkowie, rodzeństwo, rodzeństwo wstępnych, zstępni rodzeństwa, osoby pozostające w faktycznym pożyciu i osoby pozostające w stosunku przysposobienia z pracownikami i przedstawicielami podmiotów wymienionych powyżej.

  • 16. Kiedy i gdzie podaję adres do wysyłki nagrody?

    Adres do wysyłki nagrody Laureaci podają w Formularzu Zgłoszeniowym (adres e-mail).

  • 17. Czy można wybrać sposób wysyłki nagród? Jak docierają one do Laureatów?

    Nagrody będą wysłane drogą elektroniczną na wskazany przez Laureata adres e-mail.

  • 18. Po jakim czasie od poinformowania o wygranej zostanie mi dostarczona nagroda?

    Nagrody dodatkowe będziemy wysyłali na bieżąco po zakończeniu każdego z 4 etapów konkursu.

  • 19. Kiedy będą ogłoszeni zwycięzcy nagrody głównej?

    Wybór zwycięzców nagrody głównej (3 osoby z osobami towarzyszącymi) odbędzie się do 22.07.2022 r.

  • 20. Gdzie odbędzie się spotkanie z Wilfredo Leónem?

    Spotkanie Wilfredo Leóna z Laureatami nagrody głównej oraz ich osobami towarzyszącymi odbędzie się w Warszawie. Uczestnicy otrzymają zakwaterowanie w hotelu, a następnie zostaną przewiezieni na miejsce kolacji z Wilfredo Leónem. Szczegółowy harmonogram dnia Organizator konkursu przekaże zwycięzcom bliżej terminu odebrania nagrody.

  • 21. Kiedy odbędzie się spotkanie z Wilfredo Leónem?

    Termin spotkania zostanie ustalony przez strony, jednak nie będzie to wcześniej niż we wrześniu 2022 r.

  • 22. Czy zapewniony jest transport dla Laureatów nagrody głównej na spotkanie z Wilfredo Leónem?

    Organizator konkursu zapewnia uczestnikom transport w trakcie trwania spotkania z Wilfredo Leónem. Goście zostaną odebrani z hotelu i przetransportowani na miejsce kolacji. Po zakończonym spotkaniu uczestnicy zostaną odwiezieni do hotelu

  • 23. Co zrobić, jeśli nie dostanę maila z potwierdzeniem zgłoszenia od Organizatora?

    W pierwszej kolejności należy sprawdzić folder Spam w swojej skrzynce mailowej. Jeśli wiadomość nie dotarła, należy napisać informację z opisem sytuacji w formularzu kontaktowym na stronie Konkursu w zakładce Kontakt na stronie www.kibicuj.galeco.pl.

  • 24. Czy mogę przekazać nagrodę innej osobie?

    Nie, nagrody są imienne i nie można przekazywać ich osobom trzecim.

  • 25. Co jeśli nie będę mógł odebrać nagrody?

    Jeżeli Laureat nagrody nie będzie mógł odebrać nagrody w podanym przez organizatora terminie, niezwłocznie traci do niej prawo.